“แพทย์แผนไทย” ร้อง “นายกฯ” บรรจุเป็นข้าราชการ ลดขาดแคลน

“ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย” ร้องขอความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรี บรรจุเป็นข้าราชการ หลังขาดแคลนกว่าพันอัตรา

นายธราธร อัศว์วัธรวรโชติ ประธานชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย นางพนารัตน์ ดีทอง ประธานชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ พร้อมกับกลุ่มลูกจ้างและข้าราชการ วิชาชีพแพทย์แผนไทยทั่วประเทศกว่า 80 คน มายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมและพิจารณาจัดสรรตำแหน่งบรรจุข้าราชการกระทรวงสารณสุขสายงานแพทย์แผนไทย

นายธราธร กล่าวว่า ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานผลการจัดสรรบรรจุข้าราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2561 โดยยึดหลักเกณฑ์การจัดสรรข้าราชการที่ควรมี คิดตามสัดส่วนสายงานหลักการให้บริการ จากกรอบอัตราขั้นต่ำทุกประเภทการจ้าง ซึ่งสายงานแพทย์แผนไทยไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุข้าราชการ ขัดแย้งกับรายงานสถานการณ์ความขาดแคลนของกลุ่มบริหารงานบุคคลเมื่อปี 2560 ที่ตำแหน่งแพทย์แผนไทยยังขาด ถึง 1,531 อัตรา

ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย จึงขอนายกฯ ให้ความเป็นธรรมในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการและให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทบทวนการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุเข้ารับราชการของสายงานแพทย์แผนไทยตามสัดส่วนอัตราข้าราชการร้อยละ 75 เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์แผนไทย