ทั่วไทย

“บิ๊กอู๋” ลุย ขยายเครือข่าย ม.40 เข้าถึงแรงงานอิสระ

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” ให้แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต มีเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 1 ล้านคน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า สู่ตำบลรางจรเข้” ณ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมสร้างเครือข่าย ผลักดันให้เกิดการประกันสังคมถ้วนหน้า ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยการรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย.62 โดยมีเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 1 ล้านคน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่แรงงานอิสระในชุมชนได้สมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้แต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งจากการลงพื้นที่ในในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่มีลูกบ้านสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
-หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 1
-หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 3
-หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 5

ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างทั่วถึงตามนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน