ปิดสะพานกรุงเทพ คืน 25 ต.ค.นี้

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดสะพานกรุงเทพ คืนวันที่ 25 ต.ค.นี้ เฉพาะช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน

กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการปิดสะพานกรุงเทพ เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน โดยได้ ปิดการจราจรบนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เป็นช่วง ๆ ตั้งแต่เวลา 21:00-04:00 น. ของวันรุ่งขึ้น

และในคืนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จะทำการปิดสะพานกรุงเทพตามช่วงเวลาที่กำหนด จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางผ่านสะพานพระราม 3 เป็นเส้นทางทดแทนได้