ข่าวภาคกลาง ข่าวภาคเหนือ ข่าวภาคใต้

ชลประทานเตือน 7 อ่างเก็บน้ำ น้ำน้อยกว่าครึ่ง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 50% ของความจุ รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง สามารถสนับสนุนได้เฉพาะพืชใช้น้ำน้อยเท่านั้น ยกเว้นอ่างเก็บน้ำแม่มอก และอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ ที่ไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก สนับสนุนได้เฉพาะน้ำอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนหลัก 4 เขื่อน มีปริมาณน้ำรวมกัน 19,116 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 77% ของความจุ มีน้ำใช้การได้ 12,420 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ส่วนภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สวนผลไม้ส่งออก และเขตอุตสาหกรรมหนัก มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฉลี่ย 70-90% ของความจุอ่าง เพียงพอที่จะสนับสนุนความต้องการน้ำ

ขณะที่ภาคใต้ ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ได้กำหนดจุดเฝ้าระวังเสี่ยงภัยน้ำท่วม ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป 75 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นไว้ในพื้นที่แล้ว