ข่าว ทั่วไทย

ป่าพนมดงรักทำสำเร็จ! พบลูกละอง-ละมั่งเกิดใหม่ตามธรรมชาติ(คลิป)

สำเร็จแล้ว! โครงการปล่อยละอง-ละมั่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ พบลูกละองหรือ ละมั่ง คลอดเองในป่าธรรมชาติ

เมื่อ 2 พฤศจิกายน นี้ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รายงานว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รมว.ทส. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีปล่อยละอง-ละมั่งพันธุ์ไทย จากคอกขนาด 6×12 ม. ปล่อยสู่คอกขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 10 ตัว เพื่อฝึกให้ละอง-ละมั่ง มีการปรับตัวกับสภาพพื้นที่ และมีความคุ้นเคย และสามารถขยายพันธุ์ได้ในพื้นที่หลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยนำพันธุ์ละอง-ละมั่ง มาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์

และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุบลราชธานี) พร้อมคณะ ได้ส่งต่อโครงการปล่อยละอง-ละมั่งพันธุ์ไทย จำนวนดังกล่าวออกสู่ป่าธรรมชาติ โดยการเปิดกรง ทำล้อมไว้ในเนื้อที่ 3 ไร่ ออกเพื่อให้ละอง-ละมั่ง ใช้ชีวิตหลังปรับตัว ในกรงขนาดใหญ่แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรละอง-ละมั่งพันธุ์ไทยให้มีความสมดุลในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นแหล่งพันธุกรรมละอง-ละมั่งพันธุ์ไทยในพื้นที่ เพิ่มห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศธรรมชาติ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับจัดทำแผนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และ เพื่องานศึกษาวิจัย การดำรงชีวิต ในธรรมชาติและสามารถผสมพันธุ์ตลอดจนขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ ด้วย

จากการปล่อยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จนท. ส.เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ฯ และ ขสป. พนมดงรัก ได้ติดตามและตั้งกล้อง ดักถ่ายภาพสัตว์ป่า สามารถถ่ายภาพละอง-ละมั่ง ที่ปล่อย จำนวน-10 ตัว ซึ่งห่างจากจุดปล่อยเพียง 200-300 เมตร และที่สำคัญสามารถดักถ่ายภาพ ละอง-ละมั่ง ที่ปล่อยออกสู่ธรรมชาติ นั้น ตกลูกเองในธรรมชาติ ได้อย่างปลอดภัย 1 ตัว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 61

ขณะนี้ ได้เฝ้าระวัง อยู่ห่าง ๆ เพื่อสังเกตการณ์ ปัจจัยภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น พรานล่าสัตว์ และหมาป่า หมาไน ในพื้นที่ เพื่อให้ลูกละอง-ละมั่ง เติบโต อย่างปลอดภัย ต่อไป

ทั้งนี้ บริเวณที่ปล่อยละอง-ละมั่งนี้ อยู่หากจากประเทศกัมพูชา เพียง 1-2 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งบริเวณที่ปล่อยนี้ เรียกว่า ทุ่งกบาลกระไบ เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ เหมาะสมที่สุด

สำหรับมาตรการการเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปแล้ว คือ

1. ในจุดนี้ จึงต้องมีการตั้งกล้องดักถ่าย เพื่อสังเกต ภัยคุกคาม ต่าง ๆ ด้วย
2.ได้ประสานกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ชายแดนเพื่อประสานงานกับหน่วยงานทหารกัมพูชา
3.และประสานงานสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทย(WCS)เพื่อประสาน WCS ด้านกัมพูชา. แนวทางในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาทางด้านสัตว์ป่าแบบซาฟารี ของประเทศต่อไป