งดงาม! กรมศิลป์ฯ ร่วมจำลอง-จัดสร้างเรือพระราชพิธี 4 ลำ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม2562

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ให้ดำเนินการจำลองและจัดสร้างเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ และพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ รวมถึงงานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะและประวัติศาสตร์ของไทยให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชม พร้อมทั้งเชิญชมการแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ เวทีสนามเสือป่า

สำหรับเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ ขนาดครึ่งของลำจริง สำนักช่างสิบหมู่ เป็นผู้จำลองและจัดสร้าง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาดยาว 25 เมตร กว้าง 1.60 เมตร เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ขนาดยาว 26 เมตร กว้าง 1.80 เมตร เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ขนาดยาว 24 เมตร กว้าง 1.50 เมตร เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ขนาดยาว25 เมตร กว้าง 1.60 เมตร

ส่วนพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง ดำเนินการโดยสำนักสถาปัตยกรรม งานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ โดยสำนักช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย งานเขียนผนังที่ 1 ฝั่งสวนอัมพร (ติดถนนศรีอยุธยา) ภาพสามมิติเป็นภาพปลา 3 มิติกระโดดจากน้ำ และภาพทิวทัศน์ท่าราชวรดิษฐ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมมหาราชวัง ผนังที่ 2 ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพเด็กและเครื่องมือจับปลาสมัยโบราณ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำและวิถีเกษตรกรรม และภาพทิวทัศน์ภูเขาทอง ผนังที่ 3 ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพประเพณีลอยกระทง ผนังที่ 4 ฝั่งสนามเสือป่า ได้แก่ภาพสามมิติเป็นภาพสะพานข้ามคลอง รถโบราณ คันโยกสูบน้ำโบราณ เรือพระราชพิธี วิถีชีวิตเกษตรกร ภาพทิวทัศน์เป็นภาพแทงค์เก็บน้ำโบราณ บ้านเรือนริมน้ำ คลองลัดโพธิ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ เวทีสนามเสือป่า ดังนี้
9 ธันวาคม 2561 พิธีเปิด การแสดงโหมโรงชลมารคยาตรา (โหมโรงระนาด)
14 ธันวาคม 2561 การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน กลมัจฉาในวารี
15 ธันวาคม 2561 การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด เฉลิมรัฐกฤดารามาวตาร
20 ธันวาคม 2561 การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา
24 ธันวาคม 2561 การแสดงวิพิธทัศนา ชุด สายทิพย์วารี หล่อชีวีวิถีไทย
28 ธันวาคม 2561 การบรรเลงดนตรีสากล ชุด สายธารวิถีไทย ใต้ร่มจักรีวงศ์