Breaking ข่าว

โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว… “สูงวัย” หัวใจไฮเทค

วันที่ 26 เม.ย. 60 — หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์ BLT (บีแอลที) ฉบับที่ 21 ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. 2560 สื่อในเครือ "สปริง กรุ๊ป" รายงานว่า สถานการณ์ "ผู้สูงวัย" ของไทยเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยประเทศไทยมีจำนวนประชากร 65 ล้านคน มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบภายใน ปี 2568 อีกทั้งกำลังก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้เข้าถึงเทคโนโลยีและรู้เท่าทันโลกออนไลน์อย่างทันท่วงที

ไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย

เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การเชื่อมความสัมพันธ์ของคนกลุ่มหนึ่งสู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ลดช่องว่างของระยะทางเวลา รวมไปถึงลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยด้วย

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่า อีกประมาณ 15 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุยิ่งยวด คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

 

สูงวัยหัวใจไฮเทค_body2

 

อีกทั้ง เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของผู้สูงวัยจึงเป็นประเด็นที่สังคมควรให้ความสำคัญ เพื่อช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย และช่วยให้ผู้สูงวัยได้อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าในตัวเอง นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยให้ผู้สูงวัยได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในโลกที่ไร้พรมแดน และยังช่วยลดปัญหาสุขภาพได้อีกด้วย

เรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว

กลุ่มผู้สูงอายุเมื่อเกษียณอายุจากการทำงานก็จะเป็นกลุ่มที่มีเวลาว่างมาก จนทำให้เกิดความเหงา หรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นกลุ่มที่ต้องการการพูดคุย การเอาใจใส่และต้องการสื่อสารกับคนในครอบครัวมากกว่ากลุ่มคนอื่น ๆ ทำให้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ เป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มคนเหล่านี้

เรามักจะเห็นผู้สูงวัยที่เริ่มเล่นเฟซบุ๊กและไลน์ส่งรูปภาพพร้อมข้อความทักทาย เช่น "สวัสดีวันจันทร์" ภายใต้ดอกกุหลาบสีเหลือง หรือ "ด้วยรักและห่วงใย" ภายใต้รูปผีเสื้อกำลังโบยบิน เป็นต้น

 

สูงวัยหัวใจไฮเทค_body3

 

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก เปิดเผยว่า สำหรับผู้สูงอายุ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่ช่วยให้คลายความเหงา ความคิดถึงลูกหลาน ที่อาจมีเวลาพบปะกันไม่บ่อยนัก การสื่อสารของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะถนัดในการส่งภาพ คลิปวิดีโอ หรือการคุยแบบเห็นหน้ากันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่าการพิมพ์ข้อความ ดังนั้น ลูกหลานเมื่อจะสื่อสารกับผู้สูงอายุในครอบครัว จึงควรเลือกใช้วิธีดังกล่าว มากกว่าพิมพ์ข้อความ ที่ผู้สูงอายุอาจจะติดขัดด้านการอ่าน

"ผู้สูงวัยหลายท่านกลัวตัวเองช้าไป เลยต้องรีบแชร์ทุกสิ่งที่รับมา อยากเป็นที่ 1 หรืออยากมีตัวตนในโลกโซเชียล ทุกวันนี้ผู้สูงวัยหลายท่านตกเป็นทาสลูกทาสหลาน บางคนเป็นทาสแมว ฉะนั้นต้องระวัง อย่าตกเป็นทาสของโลกโซเชียลอีก"

สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ

สังคมปัจจุบันถูกผลักดันให้การดำเนินชีวิตต้องผ่านเทคโนโลยีเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการรับ-โอนเงิน การซื้อของออนไลน์ การสั่งอาหาร หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพที่ต้องติดตามข่าวสาร หาความรู้เรื่องโรคใหม่ ๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยียังเป็นส่วนเติมเต็มให้ผู้สูงวัยก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ฝึกความจำและฝึกสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์

ขณะนี้ โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ยุคสังคมออนไลน์เต็มตัว กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้โซเชียลออนไลน์แต่พอดี จึงถือเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขมากที่สุด ขณะเดียวกัน การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่น้อยเกินไป ก็ไม่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุในยุคนี้ได้ ดังนั้น อย่าคิดว่า ผู้สูงอายุเรียนรู้ไม่ได้ แค่ช้าหน่อยเท่านั้นเอง การช่วยกันผลักดันให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อให้การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุมีความสุข สะดวกสบายมากขึ้น เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ช่วยสร้างพลังเครือข่ายผู้สูงอายุให้เข้มแข็งทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 

– ติดตามเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกวันพฤหัสบดี กับ หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์ BLT 2 ภาษา แจกฟรีทั่วกรุงเทพฯ –

P4-5-4

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน