ข่าวภาคใต้ ทั่วไทย

เฝ้าระวัง! 10 จังหวัดใต้ เสี่ยงดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
-อําเภอพะโต๊ะ สวี ละแม หลังสวน จังหวัดชุมพร
-อําเภอเกาะสมุย เวียงสระ บ้านนาสาร กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-อําเภอสิชล ขนอม พิปูน ลานสกา นบพิตํา ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-อําเภอปะเหลียน ห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
-อําเภอทุ่งหว้า มะนัง ควนโดน ควนกาหลง จังหวัดสตูล
-อําเภอศรีนครินทร์ กงหรา ศรีบรรพต ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
-อําเภอรัตภูมิ สะบ้าย้อย นาทวี จังหวัดสงขลา
-อําเภอเบตง ธารโต บันนังสะตา กาบัง จังหวัดยะลา
-อําเภอโคกโพธิ์ มายอ ปะนาเระ ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
-อําเภอรือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ สุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันนี้ (3มกราคม2562) และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลาต่อมา ซึ่งอาจจะทําให้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มลงมาได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียม ความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว