ข่าว

ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน : สื่อ!! ถึงเวลาต้อง “ปฏิรูป” ตัวเอง!!

1485871902327

ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน

โดย : สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

 

สื่อ!! ถึงเวลาต้อง "ปฏิรูป" ตัวเอง!!

ต้อง"จดทะเบียนสื่อ" เพราะจะได้รู้ว่าใครมีอาชีพทำสื่อสารมวลชนและใครทำธุรกิจสื่อสารมวลชน 

ทุกวันนี้มี "สื่อปลอม" ทั้งในแง่ตัว"บุคคล"และในแง่"องค์กร" อย่างมากมาย เพราะมีทั้งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ สนับสนุน"พรรคการเมือง" หรือ"องค์กรมวลชน"ที่สนับสนุนพรรคการเมือง โดยเมื่อ"รายงานข่าว"ไม่เคยแยก"ถูกผิด"!!!

มีแต่พรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนหรือองค์กรที่ตัวเองสับสนุนเท่านั้นที่"ทำอะไรก็ถูก"คนอื่นทำ"ผิดหมด"!!!! แล้วก็ทำการปลุกเร้ามอมเมาผู้คนด้วยข้อมูลข้างเดียวจนประเทศชาติเกิดความแตกแยกและเกิดปัญหาขึ้น!!!

ต้องมี"สภาวิชาชีพสื่อ"ที่มาจาก"การเลือกตั้ง"อย่างกว้างขวางจาก"สื่อที่ทำการจดทะเบียน"ทั้งตัว"บุคคล"และ"องค์กร"
โดย"สภาวิชาชีพ"จะต้อง"ไม่มีภาครัฐ"เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาด!!!! 

เพราะไม่อย่างนั้น ถ้าจะขอ"ตัวแทนสื่อ"เข้าไปอยู่ใน"คณะกรรมการ"ต่างๆของภาครัฐ "โดยตำแหน่ง" ด้วย เช่น "กตร."หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อปกป้องประชาชน ก็ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันคือให้เกิดความโปร่งใสและเกิดการประสานงานที่ดีจะได้หรือไม่? ถ้าภาครัฐเห็นด้วยที่จะให้สื่อเข้าไปก็ไม่แปลกอะไรที่ภาครัฐจะเข้ามาใน"สภาวิชาชีพสื่อ"ได้

ส่วนข้อเท็จจริงทาง"ด้านสื่อ"ที่ควรยอมรับคือ"ตัวแทนองค์กรสื่อ"หรือ"สภาวิชาชีพต่างๆในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็น"หนังสือพิมพ์" "วิทยุ"หรือ "โทรทัศน์"…"ไม่ได้เป็นตัวแทนของสื่อจริงๆ"…เป็นเพียงองค์กรของ"คนกลุ่มเดียว"ที่เคลื่อนไหวกันอยู่ในวงแคบๆ แทบจะนับตัวคนได้ แล้วใช้ฐานะดังกล่าวนั้นอวดเบ่ง วางก้าม คุยโต กับภาครัฐหน่วยงานราชการหรือกับบุคคลภายนอก!!!!

แต่กับพวกตัวเอง"ไม่มีน้ำยา"ที่จะทำอะไรได้ ขนาดมี"สื่อทุจริต"ขี้โกง ศาลลงโทษพิพากษาแล้ว ยังได้แต่ชะเง้อคอมองทั้งตัวบุคคลที่ศาลพิพากษาและองค์กรที่ตัวบุคคลนั้นทำงานอยู่ก็"ไม่สามารถ"ไป "บังคับลงโทษ" อะไรได้ ต้องอาศัยมาตรการทางสังคมกดดัน"คนทำผิด"!!

ไม่ต้องนับกรณีอื่นๆอีกมากมายที่"องค์กรสื่อ"ในปัจจุบัน"ไม่มีน้ำยา"จะไปดำเนินการอะไรได้เพราะไม่มีบทลงโทษนั่นเอง
ดังนั้น"การจดทะเบียน"จึงจำเป็นเพื่อจะทำให้ได้"มีสิทธิ์"ใน"การเลือกตั้ง"สภาวิชาชีพสื่อ!!!! ไม่ใช่ไปต่อต้าน"ไม่จดทะเบียน"แล้วก็มั่วๆกันอยู่ในแวดวงไม่กี่คน!!!

เมื่อ"การเลือกตั้ง"เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการวางกฎระเบียบอย่างรัดกุม ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง"บริสุทธิ์ยุติธรรม"(ถ้าเลือกตั้งกันเองยังทำให้ยุติธรรมไม่ได้จะมาอวดอ้างถึงความวิเศษวิโสของอาชีพตนเองว่ามีจริยธรรมมีความรับผิดชอบเหนือกว่าอาชีพอื่นได้อย่างไร) ดังนั้น"บทลงโทษ"จึงต้องมี เพื่อให้"ยักษ์มีกระบอง"

สื่อใน"นิวมีเดีย"วันนี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและพลิกแพลงเป็นรูปแบบต่างๆ อย่างเหลือคณานับ จะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเพื่อจะต้องทำให้อยู่ในกรอบของ"กฎหมาย"และ"จริยธรรม" รวมทั้งจะต้องมีมาตรการ"ส่งเสริม"กระบวนการแห่งความรู้ให้กับ"ประชาชน"เพื่อจะทำให้เกิด"สื่อภาคประชาชน"อย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่รายงานข่าวข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ที่ตัวเองอยู่หรือวิชาชีพที่ตัวเองเกี่ยวข้องเพราะมีความเข้าใจเบื้องหน้าเบื้องหลังและความเป็นมา ของข่าวสาร นั้นๆอย่างลึกซึ้ง อย่างที่"สื่อโดยอาชีพ"ไม่สามารถทำได้!!!!!

ดังนั้น พ.ร.บ.สื่อ ฯ ฉบับนี้จึงควรถอนออกมาเสียก่อนเพราะ"ผู้ที่ทำหน้าที่ร่าง"ไม่เคยมีความเข้าใจเรื่องสื่อเลย ที่ร่างขึ้นมาก็เพื่อ"เอาใจผู้ที่มีอำนาจรัฐ"อยู่ในขณะนี้เท่านั้น!!!!

แต่ถอน!!!!ออกมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้เลิกหายไป ยังจะต้องผลักดันให้เกิด ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ให้ได้ โดยมีกรอบเบื้องต้น ดังได้เสนอไปแล้ว

เสนอให้ปฏิรูปคนอื่นเยอะแล้วสื่อก็ถึงเวลาปฏิรูปตัวเองเสียบ้าง!!!

 

คอลัมน์ : ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน /หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ/ ฉบับ 3258 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.2560