กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายเยาวชน จี้ ศธ. สอบโรงเรียนเย้ยกฎหมาย เปิดลานเบียร์กลางสนาม

เครือข่ายเยาวชน น้ำหลักฐานการจัดกิจกรรมลานเบียร์กลางสนามโรงเรียน ให้กระทรวงศึกษาดำเนินการตรวจสอบ ว่าจงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่

วันนี้ 6 ก.พ. เวลา 10.00 น. นายวันชัย พูลช่วย เลขานุการเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และแกนนำเยาวชนกว่า 30 คนได้นำหลักฐาน ภาพถ่าย คลิปวีดีโอการจัดกิจกรรมลานเบียร์กลางสนามโรงเรียนโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย(แผนกมัธยม) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจดหมายเปิดผนึกถึงต่อ นาย การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ราคาต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยนาย วิชัย กล่าวว่า กรณีที่โรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย(แผนกมัธยม) เป็นเขตสถานศึกษาตามกฎหมาย แต่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดงาน ปิ๊ก มงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28 ขึ้นภายในงานมีกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต มีการจัดตั้งโต๊ะลักษณะเป็นเหมือนลานเบียร์และตั้งราคาจำหน่ายอาหารรวมทั้งจัดให้มีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายยี่ห้อทั่วบริเวณงาน เครือข่าย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันรัฐบาลได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 22/2558 ในการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ( โซนนิ่ง ) มีการดำเนินงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และลดปัญหาสังคม แต่ในทางปฏิบัติสถานศึกษากับกระทำการที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเสียเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งและส่วนใหญ่มักจะอ้าง ข้อยกเว้นงานเลี้ยงตามประเพณี แต่ในข้อเท็จจริง มีเพียงงานแต่งงานและพิธีการทางการทูตเท่านั้น

นายวันชัย กล่าวว่า ในการนี้เพื่อขายจึงขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบสถานศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการ การสถานศึกษา ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบการกระทำของฝ่ายการจัดงานและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดงานให้มีการจำหน่ายและและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียน มงฟอร์วิทยาลัย(แผนกมัธยม) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและมิให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อสถานศึกษาอื่นๆ 2. ขอให้กระทรวงเข้มงวด กวดกัน การสถานศึกษาที่อยู่ในกำกับดูแลทุกแห่งไม่ให้มีการกระทำผิดเนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถานที่ซึ่งต้องปลูกฝังค่านิยมและสร้างแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา ต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงกระทำการใดๆที่ขัดต่อประกาศของกระทรวงศึกษาในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3. ขอให้ทางกระทรวงเร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกฉบับเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจและไม่กระทำผิดลักษณะเช่นนี้อีก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน