ทั่วไทย

เตรียมความพร้อมแหล่งน้ำศักสิทธิ์ พิธีบรมราชาภิเษก

หลายจังหวัด เริ่มลงพื้นที่สำรวจ ทำความสะอาด เตรียมความพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หลังจากที่กระทรวงมหาดไทย เตรียมการให้แต่ละจังหวัด สำรวจแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 107 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง รวมเป็น 108 แห่ง เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกำหนดการเบื้องต้น ในวันที่ 6 เมษายน 2562 จะเป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำทั่วประเทศพร้อมกัน

ที่จังหวัดหนองคาย ได้มีการสำรวจ สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค ภายในวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย ซึ่งมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ สมัยพระเจ้าวิชุลราช (พ.ศ.2043-2063) กษัตริย์ล้านช้างได้ เสด็จมานมัสการองค์พระธาตุ ทรงโปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้ และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษก และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยน้ำจากสระมุจลินท์แห่งนี้ เคยถูกนำเข้าพระราชพิธีสรงพระมูรธาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญในรัชกาลต่าง ๆ เป็นประจำ

ส่วนที่จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทาน อาสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัด พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องมือหนัก ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากคลองบางแก้ว ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 6 เมษายน นี้ สำหรับปากคลองบางแก้ว เป็น 1 ใน 5 แม่น้ำสายสำคัญ ในพิธีตักน้ำศักสิทธิ์ ที่เรียกว่า “เบญจสุทธิคงคา” ประกอบด้วย น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ,น้ำในแม่น้ำราชบุรี , น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ,น้ำในแม่น้ำป่าสัก และ น้ำในแม่น้ำบางปะกง โดยน้ำแต่ละแหล่งจะตั้งพิธีเสก ณ ปูชนียสถานสำคัญแห่งเมืองนั้น เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงจัดส่งเข้ามาทำพิธี

นอกจากจังหวัดอ่างทอง ก่อนหน้านี้ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 กว่า 100 นาย ได้ร่วมกัน ทำความสะอาด ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ สำหรับพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นหนึ่งในแม่น้ำสาย “เบญจสุทธิคงคา” เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสถานที่ตักน้ำ เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีอื่นๆ รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นน้ำเสวย ของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ถือเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน