ข่าว

ทั่วประเทศประกอบพิธี “พลีกรรม” ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำ 107 แห่ง

ทั่วประเทศประกอบพิธี ‘พลีกรรม’ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามฤกษ์ 11.52-12.38 น. เป็นขั้นตอนแรกในการทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถือฤกษ์ตั้งแต่เวลา 11.52-12.38 น. รวมเวลา 46 นาที สำหรับเตรียมน้ำสรงมุรธาภิเษก จะใช้น้ำจาก “เบญจสุทธคงคา” คือ แม่น้ำบางปะกง, แม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำราชบุรี, แม่น้ำเพชรบุรี และจากสระศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ใน จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ สระแก้ว สระเกษ สระคา สระยมนา

ส่วนน้ำอภิเษก เป็นน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด รวม 107 แห่ง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณแม่น้ำสามประสบ วัดวังก์วิเวการามเดิม ตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี ใช้ขบวนเรือ 68 ลำ ในพิธี

สำหรับน้ำจากบริเวณสามประสบ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากแม่น้ำสายสำคัญของสังขละบุรี คือ แม่น้ำรันตี, ซองกาเรีย และบีคลี่ ที่ไหลมารวมกันบริเวณหน้าหอระฆังของวัดจมน้ำ หรือ วัดวังก์วิเวการามเดิม ก่อนจะเป็นแม่น้ำแควน้อย ไหลสู่อ่าวไทย ซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเมื่อปี 2550 และ 2554 จังหวัดกาญจนบุรีได้เลือกน้ำในแม่น้ำแห่งนี้มาใช้ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ส่วนที่จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ และประชาชน ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สระมุจลินทร์ หรือ สระพญานาค วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย สระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด มีรูปปั้นพญานาค 7 เศียร ไว้กลางสระ เป็นสระน้ำโบราณที่มีตำนานบันทึกไว้ในหนังสือใบลาน น้ำจากสระมุจลินทร์ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเคยเข้าพิธีสรงมุรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พิธีสำคัญในรัชกาลที่ 9 และพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายถึง 4 ครั้ง

ส่วนกรุงเทพมหานคร จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 12 เมษายนนี้ ที่หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง

น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาจากแหล่งน้ำ 107 แห่ง จะเข้าพิธีทำน้ำอภิเษก วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด และจะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน ก่อนจะมีการเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 10 เมษายน

จากนั้นจะมีการซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน จะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม