ข่าว ทั่วไทย

กรมสุขภาพจิต แนะคนไทยทำให้ทุกวันเป็น “วันครอบครัว”

กรมสุขภาพจิตสนับสนุนคนไทยทำทุกวันเป็นวันครอบครัว เน้นการใส่ใจและให้เวลา

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และเป็นวันครอบครัว กรมสุขภาพจิต เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นกรมจึงอยากสนับสนุนคนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้น ย่อมส่งผลให้สมาชิกทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกำลังกายและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา ทำทุกวันให้เป็นวันครอบครัว เน้นการใส่ใจและการให้เวลาที่มีคุณภาพแก่กันและกัน และควรมอบความรักให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอ ทำกิจกรรมที่มีความสุข และสร้างความทรงจำที่น่าจดจำไปด้วยกัน จากกิจกรรมง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเรา