ข่าว

เมาแล้วขับ 5 วันสงกรานต์ จับยึดรถแล้ว 5,318 คัน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์​​ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ ตลอด 5วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-15 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 5,318 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 3,907 คัน และรถยนต์ 1,411คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 104,279 คน รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคล 73,139 คน

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าสถิติผู้ฝ่าฝืนมาตรการปลอดภัยในขณะนี้มีจำนวนมากนั้น เนื่องจากในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ผู้ใช้เส้นทางมีจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ ได้เพิ่มจำนวนจุดบริการ และจุดตรวจสอบมากขึ้น ทำให้ตรวจพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับมากขึ้นเช่นกัน