ข่าว

ศิลปิน Street Art สร้างผลงานจดหมายลาครู สะท้อนปัญหาเด็กยากจน

กลุ่มเครือข่ายศิลปิน Street Art ได้ร่วมกันสร้างผลงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากจดหมายลาครูฉบับจริง ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ขอลาหยุดเรียน เพื่อไปช่วยครอบครัวทำงาน แบ่งเบาภาระพ่อแม่ เพราะความยากจน โดยผลงานของศิลปินเหล่านี้ ปรากฎในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ จำนวน 7 พื้นที่ ในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพฯ อย่าง สะพานหัวช้าง, เจริญกรุง 32, สาธุประดิษฐ์ 52, หน้าห้างแฟรี่พลาซ่า จ.ขอนแก่น, กาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงลัดดาแลนด์ และตรงข้ามห้างเซ็นทรัลภูเก็ต เพื่อให้สังคมตระหนักว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่ยังมีอยู่จริง และทุกภาคส่วนในสังคมควรมีส่วนร่วมระดมความร่วมมือกัน ช่วยเหลือเด็กๆ กลุ่มนี้

นายอำนาจ อุ่นใจ เครือข่ายศิลปิน Street Art กล่าวว่า ความลำบากของเด็กกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจ สะกิดใจพวกเรา แปดโมงเช้า เป็นเวลาที่เด็กวัยนี้ควรอยู่ในห้องเรียนได้เรียนหนังสือ หรือเวลาสองทุ่มควรได้พักผ่อน แต่กลับต้องออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัว อยู่นอกโรงเรียน บางพื้นที่อันตรายไร้ความปลอดภัย ยอมรับว่าไม่เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้ จึงอยากมีส่วนในการช่วยเหลือ ด้วยการให้งานศิลปะบนกำแพง เป็นสื่อกลางในการสะกิดสังคม ให้รับรู้ถึงปัญหา

“อยากให้เด็กกลุ่มนี้มีความพร้อมทุกอย่าง ต่างกับอดีตที่ไม่มีสื่อช่วยสนับสนุน คิดว่ามุมเล็กๆ ที่ไม่เคยมีใครเห็นนี้จะสะท้อนเรื่องราวดีๆ ได้ แค่เราช่วยกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงิน แค่คุณเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมก็พอ หรือนักธุรกิจอาจช่วยเรื่องปัจจัย หรืออาสาสมัคร ในทางที่ตัวเองพอช่วยเหลือได้”

สำหรับปัจจุบันมีเด็กไทยมากกว่า 430,000 คน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคบังคับ ขณะที่อีก 2 ล้านคนสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อเพราะความยากจน และต้องผันตัวเองเป็นเสาหลักของบ้าน แม้จะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กทั้ง งานก่อสร้าง ขายพวงมาลัย ชกมวย ทำสวนทำไร่  รับจ้างเก็บขยะ ก็ตาม