Breaking ข่าว

ล้มเวที! ประชาพิจารณ์ แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือวอล์คเอาท์ ล้มเวทีประชาพิจารณ์แก้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุ หากยังเดินหน้าแก้กฎหมาย จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

 

 

วันที่ 11 มิ.ย. 60– กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือได้พากันวอล์คเอาท์ เดินออกจากห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ซึ่งจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพฯ เวทีภูมิภาค : พื้นที่ภาคเหนือ โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือ เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมีนายแพทย์พลเดช ปิ่นทอง เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์ เป็นประธาน

ทั้งนี้ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือที่เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ได้พากันเขียนป้ายประท้วงคัดค้านร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ที่มีการแก้ไข โดยเฉพาะในประเด็นการเพิ่มกรรมการสัดส่วนผู้ให้บริการในคณะกรรมการ สปสช. หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การร่วมจ่ายค่าบริการ และการนิยาม "สถานบริการ" ที่มีความพยายามที่จะรวมศูนย์อำนาจด้วยการจัดการสุขภาพไว้ที่หน่วยบริการเพียงอย่างเดียว ฯลฯ 

 

 

หลังเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นได้เพียง 1 ชั่วโมงเศษ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือ ได้พากันเดินออกจากห้องประชุม พร้อมตะโกน "ถ้าแก้แล้วแย่ อย่าแก้ดีกว่า" จากนั้นทั้งหมดได้มารวมตัวกันเพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแก้ไข พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 

 

 

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือ กล่าวว่า การแก้กฎหมายครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อยู่ในระบบเครือข่ายหลักประกันสุขภาพกว่า 48 ล้านคน แต่กลับเอื้อประโยชน์กับคนเพียงบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ให้บริการ ทั้งการเลือกกรรมการเข้ามาแก้ไขกฎหมาย การจัดซื้อยา ขณะที่การมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการปิดกั้นการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ที่มีขึ้นในครั้งนี้เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น ซึ่งคนในภาคเหนือมีกว่าแสนคน แต่กลับมีผู้เข้าร่วมได้เพียง 300 คน จึงขอเรียกร้องให้ยุติกระบวนการนี้ เพื่อเริ่มต้นใหม่ ซึ่งกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพพร้อมจะเข้าไปมีส่วนร่วม 

อย่างไรก็ตามหาก สปสช. ยังดึงดันจะเดินหน้าและแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ทางกลุ่มจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองข้อหาขัดมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน