Breaking ข่าว

พระสงฆ์เสนอรัฐออกกฎให้ชัด ป้องกันปัญหา “เงินทอนวัด”

 

วันที่ 21​ มิ.ย. 60 — พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงปัญหาทุจริตเงินทอนวัดว่า ที่ผ่านมา บุคคลภายนอกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากวัด ด้วยความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการทำบุญ จึงเห็นควรให้ภาครัฐประกาศกฎระเบียบที่ชัดเจนออกมาว่า นโยบายการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร แบบไหนให้พระใช้ตามอัธยาศัย หรือแบบไหนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบราชการ เมื่อชัดเจนแล้ว หลังจากนี้พระสงฆ์ก็ต้องปรับตัว

ขณะที่ พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตเงินทอนวัดว่า พระสงฆ์ควบคุมกันเองเอาไม่อยู่ ต้องยืมมือกฎหมายเข้ามาช่วย พร้อมเห็นด้วยกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตเงินทอนวัด รายงานผลความคืบหน้าทุก ๆ 15 วัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน