Breaking News ข่าว

รฟม. แนะวิธีเปลี่ยนสายง่าย ๆ รถไฟใต้ดิน (MRT) – บนดิน (สถานีเตาปูน)

 

รฟม. ออกอินโฟกราฟิกแนะนำ “วิธีการใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ/เปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้า ณ สถานีเตาปูน”  เพื่อเดินทางต่อไปยังรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าตินปัจจุบัน)