ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไทย

ก.วัฒนธรรม สืบทอดประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเลย จะจัดงานประเพณีบุญหลวง ,กาละเล่นผีตาโขน และมหกรรมชาติหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560 ขึ้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23- 28 มิถุนายนนี้ เราจะไปสอบถาม ถึงความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ กับคุณพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ชมคลิป)