วันเด็กแห่งชาติ2563 เลี่ยง 4 พื้นที่สีแดง ฝุ่นPM2.5ส่งผลต่อสุขภาพ

11 ม.ค. 2563 เวลา 4:01 น.

กรมควบคุมมลพิษ เผยวันเด็กแห่งชาติ2563 สภาพฝุ่นละออง PM2.5 ยังหนาแน่นใน กทม.-ปริมณฑล โดยในเขต กทม.พบ 44 พื้นที่เริ่มมีผลกระทบสุขภาพ 4 พื้นที่สีแดง

วันเด็กแห่งชาติ2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 กรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพฝุ่นละออง PM2.5 ในวันที่ 11 ม.ค.หรือวันเด็กแห่งชาติ บริเวณพื้นที่กทม.และปริมณฑล ยังมีสภาพฝุ่นละอองกระจายตัว เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง 10 จุด โดยในเขต กทม.พบ 44 พื้นที่เริ่มมีผลกระทบสุขภาพ และ 4 พื้นที่สีแดง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้

กรมควบคุมมลพิษ เผยวันเด็กแห่งชาติ2563 สภาพฝุ่นละออง PM2.5 ยังหนาแน่นใน กทม.-ปริมณฑล โดยในเขต กทม.พบ 44 พื้นที่เริ่มมีผลกระทบสุขภาพ 4 พื้นที่สีแดง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 51 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 38 – 103 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)

โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับเมื่อวาน ยังคงพบพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 44 พื้นที่ (พื้นที่สีส้ม) และมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่ (พื้นที่สีแดง)

กรมควบคุมมลพิษ เผยวันเด็กแห่งชาติ2563 สภาพฝุ่นละออง PM2.5 ยังหนาแน่นใน กทม.-ปริมณฑล โดยในเขต กทม.พบ 44 พื้นที่เริ่มมีผลกระทบสุขภาพ 4 พื้นที่สีแดง

ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ