ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ภัยแล้ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าสูบทราย สร้างร่องน้ำกลางแม่น้ำเมย

พิษภัยแล้งมาเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการท่าเรือขนส่งสินค้า จ.ตาก ต้องใช้เรือสูบทรายกลางแม่น้ำเมย สร้างร่องน้ำ เพื่อให้ส่งสินค้าไปเมียนมาได้

ภัยแล้ง – เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2563 ผู้ประกอบการท่าเรือที่ขนส่งสินค้า บ้านวังแก้ว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ใช้โป๊ะส่งสินค้าไปยังฝั่งประเทศเมียนมา ที่บ้านส่วยโก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี ต้องใช้เรือสูบทราย เพื่อให้เกิดร่องน้ำลึก ในการส่งสินค้าไปได้โดยสะดวก ไม่ติดน้ำที่เกยตื้นบนหาดทราย

หลังจากที่แม่น้ำเมยเริ่มแห้งเหือด เนื่องมากจากภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปี  ผู้ประกอบการท่าเรือขนส่งสินค้า บอกว่า น้ำในแม่น้ำเมยที่แห้งเร็ว จะส่งผลกระทบมากขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนพฤษภาคม ที่จะหนักกว่าเดิม