ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภัยแล้ง หนองคาย น้ำโขงลดต่ำ สันดอนโผล่ เดินข้ามฟากได้

ระดับน้ำในแม่น้ำโขง จ.หนองคาย ยังมีระดับต่ำ บางจุดสามารถเดินข้ามได้จากฝั่งไทยไปยังดอนในแม่น้ำโขงของ สปป.ลาวได้ ขณะที่เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในแม่น้ำโขงหลายจุดเกยตื้น ไม่สามารถสูบน้ำได้ ท้องถิ่นเร่งแก้ไข

ภัยแล้ง-วันที่ 23 ม.ค. 2563  ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วันนี้ยังคงมีระดับต่ำน่าเป็นห่วง ล่าสุด วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 0.81 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11.39 เมตร จากการที่น้ำโขงยังมีระดับต่ำ ทำให้มีแก่งหิน สันดอนทราย และหาดทราย เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างหลายจุดทั้ง 6 อำเภอ ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ อ.ท่าบ่อ อ.เมือง อ.โพนพิสัย และอ.รัตนวาปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจ พบว่าบางจุดสามารถเดินจากฝั่งไทยข้ามไปยังดอนที่อยู่ในแม่น้ำโขง ของ สปป.ลาวได้ โดยเฉพาะที่บริเวณบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ชาวบ้านสามารถเดินทางฝั่งไทยไปยังดอนชิงชู้ ที่เป็นดอนขนาดใหญ่ของ สปป.ลาวได้  โดยน้ำโขงจะไหลอ้อมดอนชิงชู้ด้านที่ติดฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งบนดอนแห่งนี้จะมีชาวลาวเข้ามาทำการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยในจุดนี้มีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ดูแลโดย อบต.บ้านหม้อ จำนวน 3 เครื่อง แต่ปัจจุบันเกยตื้นจนไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในเขตบริการได้มาเกือบ 3 เดือนแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต ต.บ้านหม้อ กว่า 4 – 5 พันไร่ ไม่รวมพื้นที่ตำบลใกล้เคียงที่ขอรับการสนับสนุนน้ำจากเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อบต.บ้านหม้อ  ซึ่งทาง อบต.ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสำนักงานเข้าท่าภูมิภาค และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อขอขุดร่องน้ำมายังเครื่องสูบน้ำแล้ว

ด้าน นายชูศักดิ์ อุตมะ นายก อบต.บ้านหม้อ เล่าถึงปัญหาน้ำโขงมีระดับต่ำว่า ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากระดับน้ำโขงที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ มีระดับต่ำทำให้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกยตื้น ไม่สามารถสูบน้ำโขงมาใช้ได้ ซึ่งเครื่องสูบน้ำที่รับผิดชอบ

โดยอบต.บ้านหม้อ มีทั้งหมด 3 เครื่อง และไม่สามารถสูบน้ำได้ทั้ง 3 เครื่อง มาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ไร่ เฉพาะในส่วนของต.บ้านหม้อ ในส่วนของตำบลใกล้เคียงยังได้รับผลกระทบไปด้วย เนื่องจากใช้น้ำกับเครื่องสูบน้ำของต.บ้านหม้อ

นายก อบต.บ้านหม้อ กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาการสูบน้ำไม่ได้ ต้องใช้วิธีขุดลอกร่องน้ำมาจนถึงบริเวณเครื่องสูบน้ำ แต่ในปีนี้ยังไม่สามารถขุดได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า และหน่วยงานความมั่นคง ในตอนนี้ได้ทำหนังสือไปทางจังหวัดหนองคาย และทางอำเภอแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ

สำหรับระดับน้ำโขงในปีนี้ มีระดับที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา ในช่วงนี้ยังสามารถสูบน้ำโขงขึ้นมาใช้ได้จนถึงช่วงเดือนเมษายน แต่ในปีนี้ระดับน้ำโขงต่ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในส่วนพื้นที่ที่ไม่ติดแม่น้ำโขง มีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพราะต้องใช้น้ำจากบ้านหม้อเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่โดยรอบ

สำหรับเกษตรกรในเขตต.บ้านหม้อในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนาปรัง และข้าวโพด เนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในการปลูกพืชชนิดอื่น ในปีที่ผ่านมาในช่วงนี้สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้อยู่ ทำให้ไม่ประสบปัญหาเหมือนในปีนี้ สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการขุดลอกประมาณ  4-5 แสนบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณของ อบต.บ้านหม้อ ที่มีพร้อมแล้วเหลือเพียงได้รับอนุญาต