Breaking ข่าว ทั่วไทย

วธ. เชิญร่วมงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”

 

วันที่ 2 ก.ค. 60 — กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 2560 ณ วัดและพุทศาสนาสถานใกล้บิาน ด้วยการหล่อเทียน, ถวายเทียนพรรษา, ผ้าอาบน้ำฝน, ทำบุญตักบาตร, นุ่งชุดขาว, ปฏิบัติธรรม, เวียนเทียน, ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชน, สถานศึกษา, หน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทยให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป