Breaking ข่าว ทั่วไทย

สภาการ นสพ.เปิดผลสำรวจสื่อละเมิดจรรยาบรรณ 

 

วันที่ 3 ก.ค.60 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจใน โครงการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โดยผลสำรวจจัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ติดตามตรวจสอบหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ช่วง เดือนม.ค. – เม.ย. 2560 

พบว่าในส่วนของเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ พบข่าวที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 149 ข่าว โดยแบ่งเป็น ข่าวที่มี อคติ จำนวน 25ข่าว รองลงมาคือ โฆษณาแฝง 20ข่าว ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 16 ข่าว  ข่าวอุจาด/หวาดกลัว 13ข่าว  งมงาย 12ข่าว ใช้ถ้อยคำ  Hate speech หรือ สร้างความเกลียดชัง 10 ข่าว ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 6 ข่าว และลามกอนาจาร 2 ข่าว 

 

หนังสือพิมพ์รายวัน 9 ฉบับ ที่เป็นข่าวหน้า 1 พบว่า ข่าวที่เสี่ยงจะละเมิดจริยธรรม 91 ข่าว  ภาพข่าวที่เสี่ยงละเมิดจริยธรรม  42 ภาพ  ขณะที่ประกาศและโฆษณา มีความเสี่ยงที่จะละเมิดจริยธรรม 45 ชิ้น  แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับภาพรวมแล้วพบว่าถือว่ามีความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรมในระดับต่ำ 

ส่วนผลการการตรวจสอบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำ นวน 6 ฉบับ พบว่าส่วนใหญ่เข้าข่าย ผิดหลักจริยธรรม ทั้งการพาดหัวข่าวและความนำ  เกินความเป็นจริง ,ข่าว ภาพข่าว ความเห็นและเนื้อหา ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ,เสนอภาพข่าวอุจาด ลามก อนาจาร ไม่นึกถึงความรู้สึกของสาธารณชน 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

รวมทั้งยังใช้คำ  ไม่สุภาพหรือใช้ภาษาในเชิงเหยียดหยาม มีการแต่งเติมเนื้อหาจนคลาดเคลื่อนความเป็นจริง ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของบุคคลที่ตกเป็นข่าว และยังการโฆษณาที่แอบแฝงและงมงาย