ข่าว

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 20 มี.ค. 63 ปรับลดราคาทุกชนิด ดีเซล 40 สต. แก๊สโซฮอล์ 60 สต.

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาทุกชนิด ดีเซล 40 สต.ต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 60 สต.ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

วันพรุ่งนี้ (20 มี.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท. และบางจาก จะปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สต. ยกเว้นดีเซล 40 สต. แโดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 19.95

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.68

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 16.94

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 15.29

ดีเซล ลิตรละ 21.79

ดีเซล B10 ลิตรละ 18.79

ดีเซล B20 ลิตรละ 18.29

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 25.64

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)