ข่าว

เชียงใหม่ ค่าฝุ่นPM 2.5 พุ่งติดอับดับ 1 ของโลก

เชียงใหม -ค่าฝุ่น PM 2.5 ในเชียงใหม่พุ่งกว่า 500 ไมรโครกรัมต่อลบ.ม. ติดอันดับ 1 ของโลก ประชาชนแสบหูแสบตา ต้องเผชิญทั้งฝุ่นควันพิษ-โควิด19

เช้าวันนี้ 20 มี.ค. 2563 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พากันแสบตาแสบจมูก เนื่องจากค่าฝุ่น PM 2.5 ในตัวเมืองเชียงใหม่ พุ่งขึ้นสูงถึง 534 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับเว็บไซต์ Visual จัดอันดับให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ มีคุณภาพอากาศ แย่ที่สุดติดอันดับ 1 ของโลก อีกด้วย

จากการสอบถามประชาชนที่อาศัย อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชาวเชียงใหม่ได้เผชิญกับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในช่วงหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้แม้ว่าหลายหน่วยงานของภาครัฐจะมีแผนบริหารจัดการห้าม ประชาชนเผา วัชพืชทุกชนิด ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนื่องจากมีประชาชนยังลักลอบเผาป่า เผาวัชพืชกัน อย่างต่อเนื่อง

 

ประกอบกับตัวเมืองเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะ ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 สะสม เป็นจำนวนมากจนเกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับช่วงนี้ประชาชน ต้องเฝ้าระวังสุขภาพในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย เหมือนกับทุกของประชาชนชาวเชียงใหม่ต้องเผชิญอยู่กับ 2 ปัญหาคือค่าฝุ่น PM 2.5 และการแพร่ระบาดเชื้อของโควิด- 19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน มายังท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นั้น ประชาชนยังสามารถ เดินทางเดินทางได้ตามปกติ