ข่าว

ปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ตลาดสด เข้าข่ายปิดเมืองหรือยัง?

ประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ตลาดสด เข้าข่ายปิดเมืองหรือยัง? ซึ่งเกิดความสับสนในข้อมูลจนนำไปสู่ความตื่นตระหนกโดยเฉพาะการแห่ออกไปกักตุนอาหารหลังมีประกาศสั่งปิดสถานที่อย่าง ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด ฯลฯ

 

21 มี.ค. 2563 มีความตื่นตระหนกจาก ประกาศปิดกทม. ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. –  16 เม.ย. 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งใจความสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนสร้างความตื่นตระหนกพบข้อความ “ประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ตลาดสด” ทำให้ประชาชนแห่กักตุนสินค้าจนอาจนำไปสู่ความวุ่นวายโกลาหล

ทั้งนี้หากตีความสถานการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่าย “ปิดเมือง” ซึ่งพบคำที่เราใช้เรียกกันบ่อยๆว่า Lockdown หรือ Shutdown แต่หากลงลึกรายละเอียดแล้วแท้จริงมีความแตกต่างด้านบริบทในการใช้ที่ควรทำความเข้าใจดังนี้

Lockdown ความหมาย ป้องกัน

Shutdown ความหมาย ปิดตัวลง, ปิด, การเลิก

และหากอ้างอิงจากเอกสารของกรุงเทพมหานคร สั่งปิด 26 สถานที่
1. ปิดร้านอาหาร ยกเว้น การจำหน่ายเพื่อซื้อกลับไป
2. ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
3. ปิดตลาดหรือตลาดนัด ยกเว้น โซนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ

สรุปความหมายของสถานการณ์โควิด 19 ล่าสุดจะตรงกับคำว่า Lockdown มากกว่า Shutdown คือการปิดสถานที่บางแห่งเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อแต่ยังสามารถให้บริการ และเดินทางได้ตามปกติ