ข่าว

วัดในอ.หาดใหญ่ กักตัวพระเณร 65 รูป หลังมีพระอาคันตุกะ10 รูป จากมาเลเซียเดินทางมาพัก

วัดมหัตตมังคลารามในอ.หาดใหญ่กักตัวพระเณร65รูปให้อยู่เฉพาะภายในวัดงดออกบิณฑบาตรชั่วคราวหลังจากที่มีพระอาคันตุกะ10 รูปจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาพักโดยไม่แจ้งพระปกครอง ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าตรวจร่างกายของพระอาคันตุกะทั้ง10 รูปยังปกติไม่มีอาการของไวรัสโควิด

วันนี้ 27 มี.ค. ที่วัดมหัตตมังคลาราม หรือวัดหาดใหญ่ใน ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล5 ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ไปตรวจร่างกายประจำวันของพระอาคันตุกะจำนวน 10 รูปซึ่งเป็นพระไทยทั้งเดินทางกลับมาจากประเทศมาเซียและมาพักอยู่ที่หอพักพระอาคันตุกะของวัดหาดใหญ่ในตั้งแต่วันที่18 มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างกักตัว14 วันไปจนถึงวันที่31มีนาคมซึ่งพบว่าพระอาคันตุกะทั้ง10 รูป ยังปกติดไม่มีอาการที่เข้าข่ายป่วยด้วยโควิด19 แต่อย่างใด

ในขณะที่ทางวัดมหัตตมังคลาราม ได้กักตัวพระเณรทั้ง65 รูปของวัดให้อยู่ภายในวัดงดออกบิณฑบาตรชั่วคราวไปจนถึงวันที่30 มีนาคม และให้ตรวจร่างกายทุกวันว่ามีอาการป่วยหรือไม่และให้แยกจากพระอาคันตุกะทั้ง10 รูปอย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะยังไม่มีอาการป่วยโควิด19 ก็ตาม

พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต1 และหัวหน้าพระวินยาธิการ จ.สงขลาเปิดเผยว่าพระอาคันตุกะทั้ง10 มาพักโดยไม่ได้แจ้งพระปกครองและเพิ่งมาทราบเมื่อวานนี้ จึงได้สั่งห้ามไม่ให้พระอาคันตุกะทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่วัดมหัตตมังคลารามชั่วคราวยกเว้น10 รูปที่มาพักอยู่ก่อนแล้ว และงดพระออกบิณฑบาตรโดยให้ญาติโยมนำอาหารสดอาหารแห้งมาถวายแทน เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติจึงจำเป็นต้องกักตัวพระทั้งวัดให้อยู่เฉพาะในบริเวณวัดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย