ข่าว

ม.รามคำแหง เปิดตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาและชุมชนบริเวณโดยรอบ เริ่ม 2 มิ.ย.นี้

ม.รามคำแหง เปิดตู้ปันสุข บริการอาหาร เครื่องดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและชุมชนบริเวณโดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่ม 2 มิ.ย.นี้

ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูรผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนทำให้เกิดผลกระทบกับทุกฝ่าย

รวมทั้งนักศึกษาและชุมชนโดยรอบม.ร. นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะสถาบันการศึกษา เห็นควรมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม“รามคำแหงปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม
และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านงานแพทย์และอนามัย
โดยมหาวิทยาลัย จะจัดระเบียบการเข้ารับสิ่งของจากตู้ปันสุข หรือ “รามคำแหงปันสุข” โดยให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้เจลล้างมือก่อนเข้ารับบริการ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ผักสด ผลไม้ อาหารกล่อง ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาและประชาชนย่านรามคำแหง

โดยติดต่อบริจาคได้ที่ งานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 โทร. 093-137-1899 หรือผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของสามารถนำมาใส่ในตู้ปันสุขดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป