ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับลดลงทุกชนิด 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ลง 15 สต.

29 พ.ค. 2563 เวลา 9:42 น.

ปตท. - บางจาก ปรับราคาน้ำมันลงทุกชนิด 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ลง 15 สต. มีผลวันพรุ่งนี้ (30 พ.ค .63)

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (30 พ.ค.63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาE85 ขึ้น 15 สตางค์ต่อลิตร โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 19.95

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.68

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 18.44

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 16.84

ดีเซล ลิตรละ 20.09

ดีเซล B10 ลิตรละ 17.09

ดีเซล B20 ลิตรละ 16.84

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 24.24

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

ปตท. - บางจาก ปรับราคาน้ำมันลงทุกชนิด 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ลง 15 สต. มีผลวันพรุ่งนี้ (30 พ.ค .63)

ปตท. - บางจาก ปรับราคาน้ำมันลงทุกชนิด 30 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ลง 15 สต. มีผลวันพรุ่งนี้ (30 พ.ค .63)