Breaking News ข่าว

“คงชีพ” เผย “กมธ.ยุโรป” พอใจไทยแก้ประมงผิดกฎหมาย 

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ฯมีความพึงพอใจการดำเนินการของประเทศไทยที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าใน 1 ปีศูนย์ติดตามและท่าเทียบเรือมีการพัฒนา

วันที่ 6 ธ.ค.59 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ว่า การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) เมื่อต้นเดือนพฤศิจิกายนได้มีการหารือกับคณะกรรมาธิการด้านการประมงของยุโรป ซึ่งมีการสรุปว่า กมธ.ฯมีความพึงพอใจการดำเนินการของประเทศไทยที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าใน 1 ปีศูนย์ติดตามและท่าเทียบเรือมีการพัฒนา ซึ่งยินดีที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายกับประเทศไทย และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าขอให้ไทยทำประมงขนาดเล็กไม่ทำลายสภาพแวดล้อม รวมถึงสร้างความเข้าใจและดูแลผลกระทบในการเปลี่ยนมาทำอาชีพประมงขนาดเล็ก

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า รัฐบาลเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้ติดดำเนินการติดตามกองเรือในน่านน้ำ จับกุม ยึดเรือประมงที่ผิดกฎหมายประมาณ 50 ลำ แก้ไขพระราชกำหนดการทำประมง พ.ศ.2548 คาดว่าจะเสร็จในสิ้นปี 2559 และจัดทำแผนบริหารจัดการการทำประมงฉบับใหม่ รวมถึงติดตาม ควบคุมเฝ้าระวัง โดยการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยง ลดจำนวนท่าเรือ เรือประมงให้เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำรายงานเสนอสหภาพยุโรป ในรอบ 6 เดือน 1 พ.ค.-31 ต.ค.59 คาดว่าจะส่งรายงานได้ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มประมงพื้นบ้าน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ยืนยันรัฐบาลพยายามรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ทั้งการแก้ไขพระราชกำหนดการทำประมง พ.ศ.2558 อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงยังมีการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลในการลงทะเบียนด้วย