Breaking ข่าว

ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน มิ.ย.โต 6.21% ครึ่งหลังยังมีปัจจัยคุกคาม

สศก.เผย เดือนมิ.ย.60 ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่ม 6.21% คาดกรกฎาคมยังทรงตัว ขณะครึ่งปีหลังยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากปัจจัยคุกคามทั้งผลผลิตคู่แข่ง เศรษฐกิจคู่ค้า และราคาน้ำมันดิบ

วันที่ 24 ก.ค.60 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น, มันสำปะหลัง ราคาลดลงจากราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ำประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ทำให้หัวมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างต่ำ, สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามช่วงฤดูกาล, ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และสุกร ราคาลดลงจากปริมาณเนื้อสุกรเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่เย็นในช่วงฤดูฝน ทำให้สุกรโตเร็ว
 

DSCN2124

ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการร่วมกันเพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้น, มังคุด ราคาเพิ่มขึ้นจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล, ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค

“สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร คาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด มังคุด และสุกร”
 

PIC14

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น 12.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม สำหรับเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะโรงเรียน ลำไย และมังคุด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน 6.2% จากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนเดือนกรกฎาคม 2560 คาดดัชนีรายได้เกษตรกรจะอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงแม้ว่าดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ดัชนีราคาลดลง (มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา)