Breaking ข่าว ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทั่วไทย

วิเคราะห์ “จุดอ่อน” แก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง

 

วันที่ 13 ส.ค. 60 | พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วิเคราะห์จุดอ่อนในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ของประเทศไทย จนเป็นที่มาของจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำของประเทศทั้งระบบ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน