Breaking ข่าว ทั่วไทย รายการ

ระดมความคิด! แก้ปัญหา “คนไร้รากเหง้า”

 

วันที่ 13 ส.ค. 60 | ปัจจุบัน คาดว่ามี “คนไร้รากเหง้า” หรือผู้ที่ไม่สามารถพิจสูจน์สถานะการเกิดของตัวเองได้ เพราะไม่ปรากฏบุพการีหรือถูกทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์หลายแสนคน …กลุ่มคนไร้รากเหง้าไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเหมือนคนไทยทั่วไป ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การได้รับการรักษาพยาบาล สิทธิในการศึกษา รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐ ทำให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาให้คนเหล่านี้

 

 

“ที่ผมหวังที่สุด คือ มีแนวทางไหนที่สามารถช่วยให้พวกผมพัฒนาสถานะสิทธิเท่ากับคนไทย เพราะผมอยู่ไทยมานาน พูดไทยได้ และเป็นคนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถอยู่ไทยและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ครับ” วุฒิชัย จิตรดิลกธรรม คนไร้รากเหง้า

ปัญหา “คนไร้รากเหง้า” เพราะไม่สามารถระบุที่มาของการเกิดได้ ทำให้เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตของคนเหล่านี้เท่านั้น

ในอีกด้านหนึ่ง คนไร้รากเหง้าจำนวนไม่น้อย ที่เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ก็ต้องขาดโอกาสในการทำงาน ซึ่งเท่ากับประเทศได้สูญเสียบุคลากรในการพัฒนาประเทศที่คนเหล่านี้เกิดด้วยเหมือนกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน