Breaking ข่าว ทั่วไทย

“ใบสั่งรุ่นใหม่” สากลทันสมัย! เพิ่มบาร์โค้ดสะดวกจ่ายค่าปรับ

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดโฉม “ใบสั่งจราจร” รุ่นใหม่ มีบาร์โค้ด ข้อความภาษาอังกฤษ เพื่อความทันสมัยเตรียมปรับสู่ ระบบ E-Ticket

 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ซึ่งลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมใน แบบที่ 1 คือแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ และแบบที่ 3 คือแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แบบส่งทางไปรษณีย์

โดยทั้ง 2 แบบเป็นการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มเติมข้อความภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัยสากล เพิ่มคำเตือน เพิ่มการปฏิเสธการกระทำความผิดตามใบสั่ง มีหมายเลขบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน ตามสถานที่ที่มีเครื่องหมาย PTM (Police Ticket Management) เช่น ธนาคารกรุงไทย ตู้บุญเติม การบันทึกมาตรการด้านคะแนน ของผู้ขับขี่ในการกระทำความผิดจราจรในใบสั่งจราจร รวมทั้งมีการระบุชื่อ-ยศ ของผู้ออกใบสั่งให้ชัดเจนขึ้น

ซึ่งในส่วนของแบบส่งทางไปรษณีย์นั้น มีการย้ายรูปภาพการกระทำความผิดจากแต่เดิมอยู่มุมขวาบนย้ายมาด้านขวาล่าง อีกทั้งทำรูปให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยจะมีผลใช้บังคับใน 120 วัน

 

 

และในการปรับปรุงแก้ไขแบบใบสั่งครั้งนี้ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ยังมีรูปแบบใบสั่งอีกหนึ่งแบบ ซึ่งเรียกว่าใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Ticket โดยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานจะสามารถใช้งานได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน