กรุงเทพมหานคร ข่าว

ประมวลภาพ “ริ้วขบวนฉลอง ๒๓๖ ปีกรุงรัตนโกสินทร์”

ริ้วขบวนฉลอง ๒๓๖ ปีกรุงรัตนโกสินทร์.
ริ้วขบวนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐
ภายใต้แนวคิด “รัตนโกสินทร์เรืองรองจำนวน ๑๑ ริ้วขบวน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน