กรุงเทพมหานคร

“ศรีสุวรรณ” จ่อฟ้อง กทม. ตัดต้นไม้ใหญ่อายุ 50 ปี ทิ้ง

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. หลังเจ้าหน้าที่เขตจตุจักรตัดโค่นต้นจามจุรี อายุกว่า 50 ปี ทิ้ง

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเขตจตุจักร ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่กว่า 20 คน ไปทำการตัดโค่นต้นจามจุรี อายุกว่า 50 ปี ขนาดสูงเท่าตึก 5 ชั้น เส้นรอบวงโค่นต้นวัดได้ 312 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กลางแนวรั้วของเอกชนและทางเท้าสาธารณะสัดส่วน 70/30 โดยถูกโค่นต้นลงมาเหลือแค่ตอไม้สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณป้ายรถประจำทาง หน้าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 19/8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ว่าการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจและดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ กทม. ซึ่งขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขัดต่อแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และขัดต่อแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2561 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสม เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองในแต่ละพื้นที่เขต

นายศรีสุวรรณ ระบุอีกว่า การตัดต้นไม้ใหญ่ของ กทม. ทราบว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พรบ.ป.ป.ช.2561 และอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 360 ประกอบมาตรา 59 และมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้จะมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 370/2556 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ในที่สาธารณะในพื้นที่เขตรับผิดชอบได้ แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9(1) ของพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงไม่อาจยอมให้ กทม.ลุแก่อำนาจในลักษณะดังกล่าวได้อีก จึงจะนำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.