ชาวบ้านอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่ฟังศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟ้องเพิกถอนโรงงานหลอมโลหะลาดบัวหลวง ต่างแสดงความดีใจหลังศาลพิพากษาให้ชนะคดี

ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานหลอมโลหะ

ชาวบ้านจากตำบลลาดบัวหลวง และตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยื่นฟ้องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพวก รวม 5 คน เมื่อปี 2557 เนื่องจากใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้ บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนของนักธุรกิจชาวจีน มาตั้งโรงงานรีไซเคิลและหลอมขยะในพื้นที่ ตั้งแต่เมื่อปี 2553 เป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษน้ำเสีย กลิ่นเหม็นแพร่กระจาย กระทบต่อชาวบ้านและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยตัวแทนชาวบ้าน 94 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลสั่งระงับปัญหาและเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานดังกล่าว

ล่าสุด ศาลปกครองกลางได้พิพากษาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตการขยายโรงงานเพื่อหล่อหลอมโลหะและกระบวนการแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็คทรอนิกส์ และสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปประทับตราผูกมัดเครื่องจักรไม่ให้มีการประกอบการในส่วนการหล่อหลอมโลหะภายใน 30 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด ซึ่งหลังฟังพิพากษา ชาวบ้านต่างดีใจ เพราะต่างทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหม็นของโรงงานมากว่า 5 ปี