ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับจราจร งาน อุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค. – 19 ม.ค.

ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์พ.ศ.2561 โดยเป็นประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อรองรับการจัดการจราจราในงานดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้

ในหลวงโปรดเกล้าฯจัดงาน “อุ่นไอรัก” เสด็จฯเปิดและทรงจักรยาน 9 ธ.ค.