จ่อติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่ม!! อีก 26 สถานี ให้ครอบคลุม 50 เขต

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครบทั้ง 50 เขต ภายในปี 2562 ว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระดมการฉีดพ่นละอองน้ำจากอาคารสูง ปฏิบัติการนำเครื่องบินเล็กพ่นละอองน้ำ รวมทั้งการพ่นน้ำเพื่อล้างฝุ่นละอองที่จับบนใบไม้ และการล้างฝุ่นละอองภายในสวนสาธารณะและสถานที่ต่าง ๆ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งจากการก่อสร้าง การเผาในที่โล่ง และการตรวจวัดควันดำรถยนต์ นอกจากนี้ ยังได้ประสานเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีความคล่องตัว ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบขนส่งมวลชน รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง และเพิ่มความถี่ของการล้างทำความสะอาดถนนอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สามารถตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 จำนวน 24 สถานี แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ริมถนน เพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน 19 สถานี และพื้นที่ทั่วไป เพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 สถานี ซึ่งการกำหนดพื้นที่ตรวจวัด จะคำนึงถึงความอ่อนไหวในด้านสุขภาพเป็นหลัก ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครแบบ Real Time ได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com, www.air4bangkok.com และ Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับแผนการเพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครให้ครบทั้ง 50 เขต ในปี 2562 กรุงเทพมหานคร ได้วางแผนการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มในสถานีตรวจวัดคุณภาพแบบติดตั้งบนเสาเหล็ก จำนวน 23 สถานี และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 3 สถานี ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต