กรุงเทพมหานคร ข่าว

ยืนคำสั่ง!! ศาลปกครองสั่งปรับ ผอ.เขตประเวศ 5 พัน คดีป้าทุบรถ

ชัดเจน ศาลสั่งปรับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ให้ผอ.เขตประเวศ จ่ายเงินค่าปรับตามสัดส่วนความรับผิดชอบ ภายใน 30 วัน

ศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ได้อ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ในคดีที่นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ กับพวกรวม ๔ คน ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี คดีป้าทุบรถ โดยคดีนี้ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (ผู้อำนวยการเขตประเวศ) ชำระค่าปรับต่อศาลเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองกลาง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน