กรุงเทพมหานคร การเมือง ข่าว

เลือกตั้ง 62 : Update กทม.คนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขต 98 % – นอกเขต 70%

เมื่อเวลา 15.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร รายงานยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร นอกเขตเลือกตั้งประมาณ 70% ในเขตเลือกตั้งประมาณ 98% เหตุการณ์ในภาพรวมของการจัดการการเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ทุกเขตเลือกตั้ง เหตุการณ์ปกติ

ทั้งนี้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากในวันนี้มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นอาจมีหลายเขตที่จะมีประชาชนตกค้างหลังเวลา 17.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดูแลประชาชนที่ยังตกค้างอยู่ให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าได้อย่างครบถ้วน โดยผู้ที่มาแสดงตน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ภายในเวลา 17.00 น. แม้จะเข้าคิวรออยู่ก็จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะประเมินสถานการณ์ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ และนำมาปรับปรุงทั้งด้านการจัดการเลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. เป็นไปอย่างเรียบร้อยมากที่สุด