15..00 (1) ภาพกล้องวงจรปิด -- ออมอออ.mxf_snapshot_00.34_[2019.07.13_15.09.16]