สิงห์บุรี เด็ก นร. อ้วนออกกำลังกายคึกคัก

เด็กนักเรียนในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี มีร่างกายอ้วนเกินมาตรฐาน ทำให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหัวข้อ “สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเรา” โดยนัดแนะเด็กๆ ทำกิจกรรมกันทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน

สิงห์บุรี เด็ก นร.อ้วนออกกำลังกายคึกคัก

 

เป็นกิจกรรมน่ารัก ที่คัดไซต์เฉพาะเด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน มาออกกำลังกาย ของโรงเรียนเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร ) สังกัดเขตการศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

ซึ่งเป็นกิจกรรมในหัวข้อ “สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเรา” มีจำนวนนักเรียนที่ร่างกายจั้มมั้มเข้าร่วมจำนวน 54 คน โดยจะเริ่มออกกำลังกาย ทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ ก่อนเลิกเรียน เป็นเวลาประมาณ 30 นาที

ผู้อำนวยการโรงเรียน บอกว่า ทางโรงเรียนเห็นว่านักเรียนหลายคนอ้วนเกินไป จึงคิดโครงการขึ้นมา โดยทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครอง ขอความร่วมมือให้ช่วยกำชับ บุตรหลานในระหว่างที่อยู่ที่บ้าน

โดยเน้นให้ออกกำลังกาย งดเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและไม่รับประทานอาหารเมื่อเกินเวลา 19.00 น. ไปแล้ว โดยให้รับประทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานแทนได้

ในส่วนทางโรงเรียนก็ได้นัดแนะให้นักเรียนนำชุดกีฬามาประจำทุกวัน เพื่อออกกำลังกาย ซึ่งโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง เห็นได้ว่าเด็กหลายคนมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น ไม่ค่อยมีอาการป่วย