แจงดราม่า! “จ้างครูเดือน 4 พัน” ชี้ครูในโรงเรียน ลงขันเพิ่มอีก เป็น 7 พัน

จากกรณีที่ โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน วุฒิปริญญาตรี ด้วยค่าจ้าง 4,000 บาทต่อเดือน ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ ในโลกออนไลน์นั้น

ล่าสุดวันนี้( 16 พ.ค.) นายบุญรักษ์ ยอดเพข์ร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า นายอินทร์ถา อดมวัฒนกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง ได้ออกมาชี้แจงว่า นางปิยภัทร กองเพข์ร ครูโรงเรียนบ้านผาเวียง มีความประสงค์ให้โรงเรียน จ้างครูมาช่วยสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล เนื่องจากนางปิยภัทรมี สุขภาพไม่ค่อยดีจากการผ่าตัดสมอง ต้องเข้ารับการรักษาและพบแพทย์ตลอดเวลา ทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและนักเรียน จึงได้ดําเนินการตามระเบียบการจ้างครูอัตราจ้าง และได้ปรึกษาคณะครู ว่าจะร่วมกันบริจาคสมทบเพิ่มเติมให้อีกทุกเดือน รวมแล้วไม่ต่่ำกว่า เดือนละ 7,000 บาท ซึ่งหากมีผู้อาสามา สมัครช่วยสอน ก็จะจัดสวัสดิการที่พักให้ ทางโรงเรียนจึงได้นําเงินเข้าสู่ระบบโรงเรียนและประกาศรับสมัครครู อัตราจ้างตามอัตราจํานวนเงินที่มีผู้บริจาคให้ คือ 4,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่อไป

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านผาเวียง ได้มีการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แล้ว 1 ครั้ง มีผู้มาสมัคร 1 คน และได้ดําเนินการสอบตามกระบวนการจนแล้วเสร็จ แต่เมื่อประกาศผล แล้วผู้เข้าสมัครได้ขอสละสิทธิ์ เนื่องจากมีงานทําที่อื่นแล้ว โรงเรียนบ้านผาเวียง จึงได้ประกาศรับสมัครใหม่ อีกเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2561 เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนและทางราชการ ต่อไป

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : โซเชียลถล่มยับ! รับสมัครครูสมบัติสุดหรูเงินเดือนแค่ 4,000 บาท