เคาะแล้ว! "พื้นที่ 113 ไร่" ศาลอุธรณ์ภาค 5 จ่อคืน "กรมธนารักษ์"

17 พ.ค. 2561 เวลา 9:14 น.

ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เข้ารังวัดพื้นที่ศาลอุธรณ์ภาค 5 จ.เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดศาลเตรียมคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ จำนวน 113 ไร่ แยกเป็นป่าด้านบนสุดเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เปิดเผยว่า  ได้รับการประสานจาก ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ให้ไปรับเอกสารแผนที่ผลการรังวัดพื้นที่บริเวณศาลอุทธรณ์ภาค 5 กรณีการอนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรม ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1723 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 147-3-30 ไร่ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยเสียค่าธรรมเนียมการทำสำเนาเอกสาร จำนวนเงิน 1 บาท ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เข้ารังวัดพื้นที่ศาลอุธรณ์ภาค 5 จ.เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดศาลเตรียมคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ จำนวน 113 ไร่ แยกเป็นป่าด้านบนสุดเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง

ผลจากการรังวัดที่ดิน  ตามข้อตกลงศาลจะคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ จำนวน 113 ไร่ แยกเป็นป่าด้านบนสุด ที่มีการสร้างบ้านเดี่ยวจำนวน 45 หลัง เนื้อที่ 39-3-38 ไร่ และอาคารชุด 9 หลัง เนื้อที่ 72-3-46 ไร่  สำหรับพื้นที่ที่ศาลยังใช้งานปกติ คือ อาคารที่ทำการ และอาคารชุด 4 หลัง เนื้อที่ 34-1-49 ไร่ ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เข้ารังวัดพื้นที่ศาลอุธรณ์ภาค 5 จ.เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดศาลเตรียมคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ จำนวน 113 ไร่ แยกเป็นป่าด้านบนสุดเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง

นายธีระศักดิ์ บอกว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางนำไปสู่การรื้อถอนบ้าน 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง เพื่อฟื้นฟูให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้รอเพียงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา 2 ชุด ตามข้อตกลงกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการประชุมหารือกันไปก่อนหน้านี้ ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เข้ารังวัดพื้นที่ศาลอุธรณ์ภาค 5 จ.เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดศาลเตรียมคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ จำนวน 113 ไร่ แยกเป็นป่าด้านบนสุดเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง โดยระหว่างนี้เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเตรียมเคลื่อนไหวปักธงเขียวตามจุดสำคัญของเมืองภายใน 2 วันนี้ ส่วนวันที่ 21 พฤษภาคม จะนัดประชุมร่วมกับทางทหาร เรื่องการปลูกป่าตามที่มีกำหนดการไว้ในวันที่ 27 พฤษภาคม