ข่าวภาคเหนือ

ยังน่าห่วง! สภาพจิตใจ ผู้ประสบภัยดินถล่ม บ่อเกลือ จ.น่าน

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ จากการตรวจประเมิน สภาพจิตใจผู้ประสบภัยดินถล่ม เบื้องต้นจากผู้ที่มีอาการรุนแรง 6 คน พบมีภาวะเครียดในระดับสูง 2 คน มีอาการซึมเศร้าร่วมดัวย 4 คน

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือจิตใจ ผู้ประสบภัยเหตุดินถล่มที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ว่า กรมสุขภาพจิตได้รับรายงานจากทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของจังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลบ่อเกลือ พบว่ามีผู้ประสบภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 253 คน ทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทได้ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติตัวหลังประสบภัย และให้ความรู้การดูแลสุขภาพ 180 คน ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 30 คน จากตรวจประเมินเบื้องต้นจากผู้ที่มีอาการรุนแรง 6 คน พบมีภาวะเครียดในระดับสูง 2 คน มีอาการซึมเศร้าร่วมดัวย 4 คน และแพทย์วินิจฉัยเป็นการปรับตัวผิดปกติ 4 คน ต้องให้การรักษาด้วยยา 2 คน และพบผู้ป่วยเก่าที่ป่วยทางจิตเวชเดิมอยู่แล้ว 2 คน ได้ให้การรักษาต่อเนื่อง และจะติดตามประเมินสภาวะทางจิตใจเป็นระยะๆ ต่อไป