น่าน พบรอยแยกขนาดใหญ่เหนือถนนบ้านห้วยขาบ

พบรอยแยกขนาดใหญ่เหนือถนนบ้านห้วยขาบ จังหวัดน่าน หลังสไลด์ปิดถนนก่อนหน้านี้

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านได้รับรายงานจากแขวงทางหลวงน่านที่ 2 หมวดทางหลวงบ่อเกลือและศูนย์สร้างทางลำปาง โครงการสร้างทาง บ่อเกลือ – เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ว่า ขณะนี้ได้ตรวจพบรอยแยกของดินบนเขาด้าน Back Slope ขวาทาง ของทางหลวงหมายเลข 1081 บ่อเกลือ – เฉลิมพระเกียรติ กม.90+700 – 91+000 ช่วงระหว่าง บ้านห้วยขาบ – บ้านบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 3 รอยแยก ซึ่งจะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนได้ ทางแขวงทางหลวงน่านที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สัญจรถนนในเส้นทางสายนี้โปรดระมัดระวังดินสไลด์จากรอยแยกดังกล่าวด้วย