น่านวิกฤติ ! พนังกั้นรั่ว มวลน้ำถล่มเขตเมืองจม 8 อำเภอ ได้รับผลกระทบ

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านเข้าขั้นวิกฤติ มวลน้ำทะลักเข้าสู่เขตเศรษฐกิจภายในตัวเมืองแล้ว เช่นเดียวกับอำเภอวังผา และภูเพียงระดับน้ำยังสูง และบางพื้นที่ถนนถูกตัดขาด รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้

น่านวิกฤติ ! พนังกั้นรั่ว มวลน้ำทะลักเข้าเขตเมืองจม

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดน่าน ขณะนี้เข้าขั้นวิกฤติและขยายเป็นวงกว้าง โดยที่ชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ 5 และบ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง น้ำจากแม่น้ำน่าน ไหลทะลักเข้าท่วมสูงระดับ 1-2 เมตร ชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือน ถูกตัดจากโลกภายนอก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต้องใช้เรือท้องแบน นำอาหารและน้ำดื่มเข้าช่วยเหลือ ขณะที่ทางวัดดอนมูลได้ตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้าน

ล่าสุด ! เมื่อเวลา 21.00  น. ที่ผ่านมา ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และปภ.น่าน ลงสำรวจพื้นที่บ้านดอนแก้ว เขตเทศบาลเมืองน่าน หลังพบว่าพนังกั้นน้ำ เสียหายเกิดช่องโหว่ขนาดกว้างมากกว่า 1 เมตร ทำให้มวลน้ำในแม่น้ำน่าน ไหลทะลักอย่างเชี่ยวกรากเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน อย่างรวดเร็ว ที่บ้านดอนแก้ว, เมืองเล็น, ท่าช้างบางส่วน และมีระดับน้ำสูงกว่า 1.30 เมตร ที่บ้านสวนตาลล่าง และบ้านดอนศรีเสริม ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลเมืองยังคงใช้วิธีสูบน้ำระบายสู้ เพื่อไม่ใช้น้ำท่วมเพิ่มระดับเพิ่มสูงและขยายวงกว้างไปมากกว่านี้

ขณะที่อำเภอท่าวังผา ระดับน้ำท่วมยังวิกฤติเช่นกัน น้ำท่วมพื้นที่บ้านหนองม่วง, ดินตัน , ต.ศรีภูมิ และบ้านสบหนอง ต.ตาลชุม ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านกว่า 600 หลังคาเรือน ยังได้รับความเดือดร้อนโดยทางปภ.เร่งเข้าช่วยเหลือนำอาหารและน้ำดื่มเข้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว

ส่วนพื้นที่ อ.ภูเพียง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดลำน้ำน่าน น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมใน ต.ม่วงตึ๊ด ต.ฝายแก้ว และ ต.ท่าน้าว ถนนหลายจุดมีน้ำท่วมรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยขณะนี้มีการประเมินสถานการณ์น้ำทุกชั่วโมง เพราะมวลน้ำจากทางสายเหนือไหลลงมาสมทบเพิ่ม อาจทำให้สถานการณ์ทั้งในเขตเทศบาลเมืองน่าน และพื้นที่ อ.เมืองน่าน ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น