ข่าวภาคเหนือ

ฝนถล่มแม่ฮ่องสอน ดินสไลด์ปิดทางหลายจุด – น้ำป่าหลากท่วม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน ฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น เบบินคา ทำให้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไ ด้รับผลกระทบ

1. อำเภอขุนยวม
1.1. ตำบลแม่ยวมน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวมน้อย เกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านจำนวน 3 จุด เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ได้ดำเนินการแก้ไขให้ยานพาหนะ เข้า-ออก ได้ตามปกติแล้วและหมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย เกิดดินสไลด์ และไม้ล้มขวางเส้นทางเข้าหมู่บ้าน เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านได้ดำเนินการแก้ไขให้ยานพาหนะสามารถเข้าออกได้ตามปกติแล้ว
1.2 ตำบลแม่อูคอหมู่ที่ 6 เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4009 ระหว่างบ้านแม่อูคอ กับบ้านห้วยแม่สุรินทร์ เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้ดำเนินการแก้ไข ให้ยานพาหนะสามารถ เข้า-ออก ได้ตามปกติแล้ว และหมู่ที่ 4 ตำบลแม่อูคอ เกิดน้ำล้นตลิ่งลำน้ำยวม
1.3 ตำบลขุนยวมหมู่ที่ 3 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
1.4 ตำบลเมืองปอนหมู่ที่ 1 2 3 4 5 7 และ หมู่ที่ 9 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ การเกษตรได้รับความเสียหาย
1.5 ตำบลแม่เงาหมู่ที่ 1 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

2. อำเภอแม่สะเรียง
2.1 ตำบลแม่สะเรียง เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำแม่สะเรียงเปลี่ยนทิศทาง ทำให้ชุมชนมงคลทอง หมู่ที่ 2ตำบลแม่สะเรียง บ้านเรือนได้รับผลกระทบ จำนวน 4 คนเรือน 12 คนค่าเสียหายประมาณ 100 ไร่ ขณะนี้น้ำได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
2.2 ตำบลเสาหิน เกิดดินสไลน์ทับเส้นทางระหว่างก.ม.ที่ 37 – 38 ผ่านได้เฉพาะรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่เขตฯสาละวินจึงได้จัดกำลัง ช่วยเหลือราษฎรที่ผ่านไปมาให้พอสัญจรไปมาได้และได้ประสาน อบต.เสาหิน นำรถเข้ามาเปิดเส้นทางเพื่อให้รถยนต์สามารถผ่านได้
2.3 ตำบลป่าแป๋ เกิดดินสไสด์ปิดทับเส้นทางสาย มส.3010 แยก ทล 108 – บ้านสันติธรรม อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างช่วง กม.ที่ 35+000 -36+000 รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ในขณะนี้อำเภอแม่สะเรียงได้ส่ง เจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกล ออกดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถใช้การได้ชั่วคราวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทางแล้ว 1 ช่องจราจร และได้รายงานในระบบ FMS เรียบร้อยแล้ว
3. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
3.1 หมอกจำแป่ น้ำแม่สะงาเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย ขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงแล้ว
3.2 ตำบลผาบ่อง บ้านแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย ขณะนี้มีผู้มาแจ้ง จำนวน 1 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ไร่ วัวตาย จำนวน 2 ตัว ขณะนี้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ระหว่างการสำรวจ
3.3 ตำบลผาบ่อง ถนนสาย มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ.น้ำเพียงดิน อ.เมืองฯ ช่วง กม.ที่ 8+100 ขทช.แม่ฮ่องสอน ได้ส่ง จนท. และ เครื่องจักรกล ออกดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถรถผ่านสัญจรได้แล้วในขณะนี้